Izjava o varovanju osebnih podatkov

Združenje za nadzor odgovornega lastništva živali Slovenije zagotavlja (v nadaljevanju organizacija), da v skladu z  Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Uradni list RS, št. 94/2007 po svojih najboljših močeh zagotavlja varovanje osebnih podatkov uporabnikov teh spletnih strani.

To pomeni, da organizacija zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Za resničnost navedenih in posredovanih podatkov v prijavi (preko spletnega obrazca, e-pošte, telefonsko, družabnih omrežij ipd.) odgovarja prijavitelj. Organizacija se zavezuje ravnati s pridobljenimi in posredovanimi osebnimi podatki o prijavitelju in o prijavljencu (domnevnem kršitelju) vključno z besedilnim, slikovnim, zvočnim in elektronskim materialom skladno z določili (ZVOP-1-UPB1).

Organizacija obvešča posredovalca osebnih podatkov, da je le te v skladu z zakonodajo in pravnim redom Republike Slovenije dolžna posredovati organom pregona, kadar je iz vsebine zaznati napeljevanje k izvršitvi, izvrševanja ali izvršenega kaznivega dejanja. Prav tako je organizacija dolžna posredovati zbrane osebne podatke, opažanja in ugotovitve tistim državnim organom, ki imajo po svoji zakonski dolžnosti izvrševanje nadzora zakonskih določil, ki so glede na njihovo naravo dela v njihovi pristojnosti in pokrivajo izvrševanje delovanja organizacije.

Organizacija se obvezuje, da bo zbrane podatke hranila in uporabljala samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena vodenja in nadzora postopka, zaradi katerega so bili zbrani v skladu z zakonodajo in svojimi internimi pravnimi akti. Organizacija osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi v kolikor to ni v skladu z zakonskimi določili (ZVOP-1-UPB1).

V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za organizacijo opravljajo storitve (npr. priprava in izvedba nagradne igre ali izdelava spletne strani ali upravljavca elektronskega vodenja prijav in obravnav postopkov), bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so potrebni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela po naročilu organizacije.

KONTAKTNI PODATKI

Aldo - Goran Ninovski, vodja nadzora živali, stiki z javnostjo in mediji
Tel.: 070 500 614

Jure Vrbnjak, namestnik vodje nadzora živali
Tel.: 070 500 613

Za vprašanja o nadzornikih živali in stiki z mediji

Mediji o našem delovanju

Nadzorniki živali sodelujejo na radiu Murski val v oddaji
"AKTUALNO" - 02.02.2017
Živalska policija se predstavlja na TRV SLO v oddaji

"ŽIVALSKI BLUS" - 14.10.2016

Živalska policija se predstavlja na RTV SLO1 v o

"O ŽIVALIH IN LJUDEH" - 04.10.2014
Živalska policija se predstavlja na RTV SLO1 v oddaji

"DOBRO JUTRO" - 17.09.2014
Živalska policija se predstavlja na NETTV SLO v oddaji

"MAGnet - Humano do živali" - 02.04.2014
Živalska policija se predstavlja na Radiu SLO1 v oddaji

"OD MUHE DO SLONA" - 07.03.2014

Živalska policija se predstavlja na TV Celje v oddaji

"TEDENSKA IZDAJA" - 15.01.2014

 

Navigacija


 Nadzor živali, nadzorniki živali