S spodnjim spletnim obrazcem vam omogočamo, da pošljete prijavo v primeru, da ste opazili ali vam je znano zanemarjanje, nevestno in neodgovorno ravnanje z živalmi, neprimerne bivalne okoliščine, oskrba z vodo, hrano, nega živali, opustitev nujne veterinarske oskrbe ali zdravljenja, druge zlorabe ali mučenja katerekoli živali.


Prijavo lahko pošljete anonimno, torej lahko polja z osebnimi podatki ali kontaktnimi podatki pustite prazne. Vendar pa v želji, da bi preprečili zlonamerne, lažne prijave ali prijave, ki so posledica neurejenih družinskih ali medsosedskih odnosov, ki ne temeljijo na dejanskem slabem ravnanju z živalmi, vas naprošamo, da nam sporočite te podatke, saj bomo tako lahko domnevali, da gre za utemeljeno prijavo oziroma lahko z vami povratno vzpostavimo kontakt v primeru potrebe po dodatnih informacijah. Konec koncev naše posredovanje zahteva tudi določene stroške, ker pa je naše delo odvisno od zbranih prostovoljnih prispevkov, smo tudi odgovorni do porabe teh zbranih sredstev.


Ostali podatki pa so namenjeni lažji oceni primera, ki nam omogoča razporeditev ogledov in omogoča prednostno - nujno takojšnje posredovanje, ko je žival življenjsko ogrožena ali okoliščine povzročajo bolečine in trpljenje živali, ki zahteva takojšnjo odzivnost in učinkovito ukrepanje.


Z vašimi osebnimi podatki, ki jih boste navedli v prijavi se zavezujemo, da bomo z njimi ravnali skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Uradni list RS, št. 94/2007 in jih ne bomo razkrivali v postopku ali posredovali če zahteve po razkritju in posredovanju ne bodo skladne z zakonom.Prijava domnevnega mučenja živali

Polja označena z so obvezna.


  • Dovoljene vrste datotek: txt,doc,docx,xls,xlsx,pdf,jpg,png,zip | Največja dovoljena velikost: 2MB
  • Preden kliknete na gumb "Pošlji prijavo", kliknite na spodnjo vrstico, da potrdite seznanitev s pogoji in izjavo o varovanju osebnih podatkov!

KONTAKTNI PODATKI

Aldo - Goran Ninovski, vodja nadzora živali, stiki z javnostjo in mediji
Tel.: 070 500 614

Jure Vrbnjak, namestnik vodje nadzora živali
Tel.: 070 500 613

Za vprašanja o nadzornikih živali in stiki z mediji

Mediji o našem delovanju

Nadzorniki živali sodelujejo na radiu Murski val v oddaji
"AKTUALNO" - 02.02.2017
Živalska policija se predstavlja na TRV SLO v oddaji

"ŽIVALSKI BLUS" - 14.10.2016

Živalska policija se predstavlja na RTV SLO1 v o

"O ŽIVALIH IN LJUDEH" - 04.10.2014
Živalska policija se predstavlja na RTV SLO1 v oddaji

"DOBRO JUTRO" - 17.09.2014
Živalska policija se predstavlja na NETTV SLO v oddaji

"MAGnet - Humano do živali" - 02.04.2014
Živalska policija se predstavlja na Radiu SLO1 v oddaji

"OD MUHE DO SLONA" - 07.03.2014

Živalska policija se predstavlja na TV Celje v oddaji

"TEDENSKA IZDAJA" - 15.01.2014

 

Navigacija


 Nadzor živali, nadzorniki živali