Dobrodošli na spletni strani Nadzornikov živali

Nadzorniki živali delujejo v organizacijski enoti nadzora živali, ki je sestavni del Združenja za nadzor odgovornega lastništva živali Slovenije, ki pa je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki se združujejo zaradi uresničevanja skupnih interesov in ciljev v skladu s splošnimi interesi širše družbene skupnosti.


Nadzorniki živali izvajajo dejavnosti nadzora odgovornega lastništva živali na osnovi opravljenih ogledov nadzora, sledeč cilju aktivnega in kvalitetnega sobivanja človeka in živali, tako lastnikov kot nelastnikov živali, sanaciji in odpravi neustreznih, pomanjkljivih ali kršitev z zakoni predpisanih pogojev in okoliščin, vzrejnih, bivalnih, oskrbnih in socialnih razmer lastništva živali.


Nadzorniki živali skrbijo za uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah in zaščiti živali, vzpostavljanje in vzdrževanje sožitja ljudi in živali v njihovem skupnem bivalnem okolju po namenu, ciljih in načinih, opredeljenih v statutu združenja in delujejo na celotnem območju Republike Slovenije.


Nadzorniki živali se s svojim delovanjem trudijo zajeti celovito obravnavo problematike varovanja živali. Tako deluje s preventivnimi programi osveščanja, informiranja, izobraževanja od vrtcev, šol do lokalnih in nacionalnih medijev za izpostavljanje prepoznavnosti tega problema v širši družbeni skupnosti, za njegovo sanacijo in spremembe miselnosti, ki edina lahko sproži družbeno zavest po potrebi nenehne skrbi za živali in sledenje zakonodaje tej pojavnosti za dosego končnega cilja - odgovornega lastništva posedovanja živali.


Enakovredna temu cilju pa je pot odkrivanja zanemarjanja, nevestnega ravnanja in neodgovornega lastništva ter sanacije okoliščin in razmer, ki privedejo do takega stanja ter nadzor nad izvajanjem sanacij do zadovoljivega zaključka v dobrobit živali in ljudi v sožitju bivanja v skupnem bivalnem okolju. Cilj tega delovanja in izvajanje programa nadzora živali sledi ničelni toleranci zlorabe, zanemarjanja, neodgovornega lastništva, mučenja živali in spoznanja, da ima vsako živo bitje ne glede na vzrok njene pojavnosti svoje pravice vrednosti lastnega obstoja in našo odgovornost do njihovih življenj. Ta načela so izoblikovala naš moto:


ODGOVORNO LASTNIŠTVO - PREDPOGOJ SOBIVANJA

LJUDI IN ŽIVALI

 

Prijava domnevnega mučenja živali


Ne odlašajte in prijavite nevestno ravnanje z živalmi. Ne dovolite, da bi živali trpele z vašim vedenjem. Molk je tiho soglašanje s trpljenjem.

V primeru, da ste opazili zanemarjanje, malomarno, nevestno in neodgovorno ravnanje z živalmi, neprimerne pogoje bivanja, oskrbe ali opustitev veterinarske oskrbe bolne živali, ki je morda že doseglo stopnjo mučenja živali, vas prosimo, da primer čim prej anonimno prijavite in s tem omogočite takojšnje ukrepanje. Prijave posredujte s spletnim obrazcem, e-pošto, telefonsko. Ne dovolite tihega soglašanja z njihovim trpljenjem.

Združenje za nadzor odgovornega lastništva živali Slovenije

Združenje pokriva več tematskih področij, ki jih izvaja preko organizacijskih enot.

Nadzor živali (nadzorniki živali v nadzoru odgovornega lastništva živali).
Skrbništvo živali (začasna skrbništva, namestitve, oskrbe, posvojitve živali).
Pomoč v stiski (vzajemna pomoč lastnikom živali in njihovim živalim)
Živalsko terapevtski center (sanacija, socializacija in prevzgoja živali).
Aktivisti - prostovoljci (skrb za sodelovanje in izvajanje programov).
Znanje za napredek in rešitve (informiranje, osveščanje, izobraževanje).Aktivisti

prostovoljci združenja

Aktivisti - prostovoljci združenja so temelji za naše delovanje.

Motor delovanja združenja je zagotovo organizacijska enota naših aktivistov - prostovoljcev, ki na izvajanju različnih programov omogočajo delovanje združenja kot celote. Morda ste nekatere že spoznali, oziroma jih še boste, ko bodo nesebično korakali od vrat do vrat in morda potrkali tudi na vaša, ko bodo zbirali prostovoljne prispevke.

Ne zaprite jim vrat in ne zaprite vašega srca za pomoč nemočnim živalim!

 

 

Naši partnerji in donatorji

KONTAKTNI PODATKI

Aldo - Goran Ninovski, vodja nadzora živali, stiki z javnostjo in mediji
Tel.: 070 500 614

Jure Vrbnjak, namestnik vodje nadzora živali
Tel.: 070 500 613

Za vprašanja o nadzornikih živali in stiki z mediji

Mediji o našem delovanju

Nadzorniki živali sodelujejo na radiu Murski val v oddaji
"AKTUALNO" - 02.02.2017
Živalska policija se predstavlja na TRV SLO v oddaji

"ŽIVALSKI BLUS" - 14.10.2016

Živalska policija se predstavlja na RTV SLO1 v o

"O ŽIVALIH IN LJUDEH" - 04.10.2014
Živalska policija se predstavlja na RTV SLO1 v oddaji

"DOBRO JUTRO" - 17.09.2014
Živalska policija se predstavlja na NETTV SLO v oddaji

"MAGnet - Humano do živali" - 02.04.2014
Živalska policija se predstavlja na Radiu SLO1 v oddaji

"OD MUHE DO SLONA" - 07.03.2014

Živalska policija se predstavlja na TV Celje v oddaji

"TEDENSKA IZDAJA" - 15.01.2014

 

Navigacija


 Nadzor živali, nadzorniki živali